Συμμετοχή της ΔΕΥΑΛ στην 3η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CS-AWARE-Next στην πόλη Caltagirone της Κατάνια